Hledání vize pro Mlýnský ostrov


ONplan Lab, s.r.o., 2016

Město Pardubice, 2016

Sazba a grafická úprava - Tomáš Cikán 


"V rámci revitalizace území o rozloze 10 ha v blízkosti historického centra Pardubic jsme připravili podklady a organizovali urbanistickou soutěž, která probíhala formou urbanistického workshopu. Před jeho začátkem byly vedeny individuální rozhovory a vypracovány profily 18 aktérů a vlastníků v území. Tito hlavní aktéři území se následně setkali u 2 kulatých stolů, kde debatovali o společné vizi rozvoje. Veřejnost byla pravidelně informována o aktivitách a výstupech prostřednictvím informační kampaně.Na základě analýz a sebraných dat byl připraven a realizován soutěžní workshop, který měl na základě návrhů účastníků vybrat zpracovatele regulačního plánu území. Jeho prostřednictvím byla nalezena a formulována široce sdílená vize rozvoje Mlýnského ostrova. Vítěz soutěžního workshopu následně tuto vizi rozpracoval do podoby regulačního plánu území." 

[ONplan]Using Format